آموزش ایین نامه رانندگی

آزمون های اصلی آیین نامه 1400 نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

ماده ۱۵۳- در راههاي يكطرفه براي گردش به چپ, رانندگان موظفند وسيله نقليه را به منتهياليه طرف چپ خيابان هدايت و سپس به چپ گردش كنند. در معابر شيبدار پس از توقف, رانندگان بايد چرخهاي جلوي وسيله نقليه را به سمت كناره راه بپيچانند و سپس با رعايت ديگر نكات ايمني، موتور را خامش و پياده شوند، مگر در راههايي كه كناره آنها منتهي به پرتگاه باشد. تبصره- در راههاي مسطح كه دو طرف راه منتهي به كوه و پرتگاه مي باشد حق تقدم عبور با وسايل نقليه اي است كه در طرف پرتگاه قرار دارند.

 هنگام ورود به ميدان ها حق تقديم عبور با وسيله نقليه اي است در درون ميدان در حال حركت هستند. دست چپ را پس از بیرون آوردن از بالا به پایین حركت دهید. ب ـ براي گردش به چپ بايد با توجه به سرعت و جهت و موقعيت وسايل نقليهاي كه در جلو و عقب حركت ميكنند از فاصله كافي و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و يا با دادن علامت وارد مسير مجاز سمت چپ شده بطوري كه پس از ورود به تقاطع ، وسيله نقليه در حدود مركز تقاطع قرار گيرد و سپس با رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه اي كه مستقيم و در مسير و محل مجز در حركتند با حداقل سرعت به چپ گردش نمايد به نحوي كه پس از ورود به خيابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خيابان قرار گيرد.

آیین نامه رانندگی

ماده ۱۴۲- در خيابان يا در تقاطعي كه وسايل نقليه روبروي يكديگر حركت مي كنند، هرگاه وسيله اي بخواهد گردش به چپ كند حق تقدم با وسيله نقليه اي است كه مستقيم و در مسير مجاز عبور مينمايد. ماده ۱۵۰- چراغ هاي جلو وسايل نقليه اي كه در شانه راهها (باستثناي آزاد راهها و بزرگراهها) توقف مينمايند با ديدن حركت وسايل نقليه اي كه از مقابل در حركتند بايد خاموش شود و براي تشخيص وجود و ابعاد وسيله نقليه, چراغ هاي كوچك و جانبي را روشن نمايند.

در تقاطعهاي همسطح راهآهن و يا راهآهن شهري هنگامي كه علائم الكتريكي يا مكانيكي يا پرچم قرمز يا سوت قطار نزديك شدن آن را اعلام ميدارد يا دروازه عبور بسته شده يا درحال باز و يا بسته شدن است و يا مسير عبوري از روي ريل متراكم باشد, بايد لااقل در ۵ متري علامت يا دروازه توقف كامل كنند تا قطار بگذرد و تقاطع براي عبور آزاد گردد. الف ـ براي گردش به راست بايد باتوجه به سرعت و جهت و موقعيت وسايل نقليهاي كه در جلو و عقب حركت ميكنند با فاصله كافي و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و يا با دادن علامت ، وارد خط عبور سمت راست شده و بطور كامل از كنار تقاطع بگذرند.

ماده ۱۴۵- در راههاي مندرج در ماده ۱۴۴ كه در كنار آن جاي توقف (پارك) يا شانه كافي وجود دارد بنحوي كه راننده ميتواند با استفاده از آن به كنار برود و استفاده از آن از عقب رفتن يكي از وسايل نقليه جلوگيري كند, راننده واقع در جهت سربالائي بايد با استفاده از آن به راننده واقع در جهت سرازيري اجازه عبور دهد.

ماده ۱۴۴- در راههاي كوهستاني و يا راههاي شيب دار با خصوصيات مشابه راههاي كوهستاني كه در آن عبور از كنار وسايل نقليه طرف مقابل غيرممكن و يا مشكل ميباشد, راننده اي كه درجهت سرازيري در حركت است بايد به كنار راه رفته وبه راننده اي كه در جهت سربالائي در حركت است تقدم عبور بدهد. در معابري كه با ترسيم جهت نما بر سطح آن مسير حركت مشخص شده، رانندگان تا حد امكان مسير مشخص شده بر سطح معبر را دنبال مي كنند، مگر اينكه قصد تغيير خط يا توقف يا گردش داشته باشند كه در اين صورت با رعايت كامل مقررات ، از مسير مشخص شده خارج مي شوند.

در راههاي ديگر به هنگام ضرورت, بايد با احتياط كامل براي پرهيز از وقوع هرگونه حادثه و بسته شدن راه عبور ساير وسايل ديگر، مجاز است.

ماده ۱۶۲ ـ رانندگان وسائل نقليه موتوري بويژه اتومبيلهاي مدارس و وسائل نقليه كه حامل مواد خطرناك ميباشند, در محل تقاطع راه آهن هر چند علامتي وجود نداشته باشد بايد بطور كامل توقف كنند و پس از اطمينان از بيخطر بودن معبر, از تقاطع بگذرند.

ماده ۱۵۸- كليه رانندگان وسائل نقليه براي سوار و پياده كردن سرنشينان خود بايد تنها در محلهاي مجاز و يا در منتهياليه سمت راست سوارهرو توقف نمايند. ماده ۱۵۹- هرگونه توقف كوتاه يا طولاني وسائل نقليه در خطهاي عبور يا مسير وسائل نقليه و پيادگان و همچنين توقف وسايل نقليه در حاشيه راهها براي عرضه وخريد وفروش كالا كه موجب تجمع اشخاص ويا وسايل نقليه در محل يا انحراف ديد و يا كاهش توجه رانندگان از رانندگي واحتمال وقوع تصادف گردد ممنوع است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =