آموزش ایین نامه رانندگی

دانلود سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان 1400 :: سوالات فرهنگ رانندگی1400

ب ـ برای گردش به چپ باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلی های که در جلو و عقب حرکت میکنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و یا با دادن علامت وارد مسیر مجاز سمت چپ شده بهطوری که پس از ورود به تقاطع، وسیله نقلیه در حدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیهای که مستقیم و در مسیر و محل مجاز در حرکتند با حداقل سرعت به چپ گردش نماید به نحوی که پس از ورود به خیابان موردنظر در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار گیرد. پاسخ : حق تقدم با خودرو آبی است چراکه آبی در حال حرکت مستقیم است و زرد در حال گردش به چپ . در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، میتوان بر حسب مورد از چراغهای کوچک یا چراغهای مه شکن استفاده نمود.

ماده145ـ در راههای مندرج در ماده (144) که در کنار آن جای توقف (پارک) یا شانه کافی وجود دارد به نحوی که راننده میتواند با استفاده از آن به کنار برود و با استفاده از آن از عقب رفتن یکی از وسایل نقلیه جلوگیری کند، راننده واقع در جهت سربالایی باید با استفاده از آن به راننده واقع در جهت سرازیری اجاره عبور دهد.

ـ در تقاطعهای همسطح راهآهن و یا راهآهن شهری، هنگامی که علایم الکتریکی یا مکانیکی یا پرچم قرمز یا سوت قطار نزدیک شدن آن را اعلام میدارد یا دروازه عبور بسته شده یا در حال باز و بسته شدن است و یا مسیر عبوری از روی ریل متراکم باشد، باید لااقل در پنج متری علامت یا دروازه توقف کامل کنند تا قطار بگذرد و تقاطع برای عبور آزاد گردد. در هر حال هنگام عبور از روی ریلها، مجاز به تعویض دنده نمیباشند. ژـ در هر نقطه از معابر در حال تعمیر، شستشو و تعویض روغن و نیز در طول مسیرهای ویژه اتوبوس و دوچرخه و همچنین در طول مسیر و خطهای عبور آزادراهها. پ ـ برای گردش به چپ در راههای بیرون شهر که منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فیزیکی وسط جاده وجود نداشته باشد، رانندگان وسایل نقلیه موظفند وسیلهنقلیه را در شانه راه و در صورت نبودن آن، در منتهیالیه سمت راست راه متوقف نموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیهای که به طور مستقیم در حال حرکت میباشند و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت اقدام به گردش نمایند.

ماده142ـ در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت میکنند، هرگاه وسیلهای بخواهد گردش به چب کند حق تقدم با وسیله نقلیهای است که مستقیم و در مسیر مجاز عبور مینماید. در معابری که با ترسیم جهتنما بر سطح آن مسیر حرکت مشخص شده، رانندگان تا حد امکان مسیر مشخص شده بر سطح معبر را دنبال میکنند، مگر اینکه قصد تغییر خط یا توقف یا گردش داشته باشند که در این صورت با رعایت کامل مقررات، از مسیر مشخص شده خارج میشوند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی میشوند، باید پیش از ورود به راه اصلی، در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیهای که در مسیر مجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجاز عبور میکنند، وارد این راه بشوند. ماده139ـ رعایت مقررات ماده (138) برای وسیله نقلیهای که از راه خصوصی یا شانه راه یا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و مانند آنها به معابر عمومی وارد میشود نیز لازم است. ب ـ هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسیله نقلیهای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.

تبصره ـ در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه میباشد حق تقدم عبور با وسایل نقلیهای است که در طرف پرتگاه قرار دارند. ت ـ هنگام برخورد با اتومبیلهای مدارس که برای سوار و پیاده کردن دانشآموزان در حال توقف میباشند، توقف نمایند تا دانشآموزان با ایمنی کامل از عرض راه عبور کنند. ح ـ هنگامی که وسیله نقلیهای در فاصلهای نزدیک و غیر ایمن از روبرو در حال حرکت میباشد.

ـ هنگـامی که وسیـله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری که درحال حرکت است عبور میکند، مگر وقتی که درحال سبقت گرفتن باشد. الف ـ هنگام برخورد با وسایل نقلیه امدادی که دستگاههای آگاهسازی شنیداری یا دیـداری خودر را به کار انداخته باشند تا حد امکان وسیلهنقلیه را در مسیر مجاز خود به سمت راست راههدایت و راه را برای آنها باز کنند و در صورت لزوم تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند. ماده138ـ در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیلهای است که از راه اصلی عبور میکند. فیلتر بنزین هم بنزین را قبل از وارد شدن به موتور از زنگ و دیگر ذرات تمیز میکند. هنرجوی گرامی قبل از اقدام جهت تست آزمون های آنلاین آیین نامه اصلی (تست درایو) حتما فیلم آموزش روش تست زدن آزمون ها و چگونگی مشاهده پاسخ های درست و نادرست و همچنین کارنامه را مشاهده نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =