آموزش ایین نامه رانندگی

چگونه در آزمون آیین نامه رانندگی قبول شویم ؟

برای قبولی در ایین نامه چکار کنم

اگر به فکر معجزه هستید که هیچی ولی در این قسمت از سایت راههای قبولی در ایین نامه را معرفی می کنیم و در اخر راحترین راه قبولی در ایین نامه را به شما معرفی خواهیم کرد

1- خواندن کتاب ایین نامه رانندگی

کتاب ایین نامه دارای 218 صفحه در 6 فصل می باشد که شما برای قبولی باید این 6 فصل را بخوانید به فکر مهم بودن یا نبودن بعضی از قسمت های کتاب هم نباشید در تمام قسمت های کتاب سوال مطرح شده است ولی چیزی که کتاب را سخت کرده مفهومی بودن ان می باشد. اگر می خواهید به صورت عمیق این مطالب را یادبگیرید و وقت کافی برای خواندن دارید پیشنهاد ما خواندن کتاب می باشد

2- تست آنلاین آزمون های ایین نامه رانندگی

این یکی از بهترین روش های یادگیری ایین نامه رانندگی می باشد که یکم وقت کمتری از شما گرفته خواهد شد و به صورت انلاین می توئانید از ازمونها استفاده کنید

ازمونهای زیادی در سطح وب هستند که بعضی ها یا قدیمی هستند یا جواب اشتباه دارند که ما پیشنهاد می کنیم از این ازمونها استفاده کنید

3- خواندن سوالات ایین نامه به صورت پی دی اف هست

خلاصه و از همه راحتر خواندن سوالات به صورت پی دی اف می باشد که در این قسمت می توانید این سوالات را تهیه کنید

سوالات آیین نامه ۱۴۰۱باجواب

سوالات ایین نامه جدید

ماده 10 ـ اشخاص مندرج در مواد (8 و 9) فوق مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، برای معرفی مالک و یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه، به منظور تغییر مالکیت و ثبت آن، به راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند.

تبصره 1 ـ تا زمانی که انجام عملیات شمارهگذاری وسایل نقلیه کشاورزی، صنعتی و عمرانی به طور کامل از سوی راهنمایی و رانندگی صورت نپذیرفته است و پس از آن، تردد این وسایل براساس دستورالعملی که به تأیید وزارتخانههای کشور و راه و ترابری میرسد، انجام خواهد شد.

دستورالعمل مربوط به مدت اعتبار و همچنین نحوه استفاده از پلاک ویژه و چگونگی ارائه اطلاعات مورد نیاز از سوی راهنمایی و رانندگی تعیین و اعلام میگردد. تبصره 1 ـ انواع پلاکها و ابعاد و رنگهای آنها برای وسایل نقلیه مختلف در دستورالعمل یاد شده مشخص میگردد. ماده 21ـ مالک وسیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض هر یک از قطعات اصلی وسیله نقلیه شامل موتور، شاسی و اتاق را داشته باشد باید پیشتر مجوز لازم را از واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی دریافت نماید.

ماده 2 ـ هر وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و یدک متصل که در راهها حرکت میکند و همچنین وسایل نقلیه موتوری ویژه کشاورزی، صنعتی و عمرانی باید دارای شماره باشند.

آیین نامه رانندگی

108ـ وسیله نقلیه موتوری: هر نوع وسیله نقلیهای که دارای حداقل یک چرخ در جلو و دو چرخ در عقب بوده و دارای موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان به کار میرود که به آن خودرو نیز گفته میشود.

تبصره ـ در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه میباشد حق تقدم عبور با وسایل نقلیهای است که در طرف پرتگاه قرار دارند. حق عبور یاگردش دارند مگر آنکه گردش به وسیله علامت دیگری ممنوع شده باشد.

ـ هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسیله نقلیهای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد. 103 ـ وسیله نقلیه غیرموتوری: هر نوع وسیله نقلیهای که نیروی محرکه آن از موتور نباشد. ت ـ چنانچه وسیله نقلـیه، علایـم و تجهـیزات پیشبینی شده در این آییننامه را نداشته باشد. آییننامه را نداشته باشد، در راهها براند.

حق تقدم در میدانی که علامت و چراغ ندارد چگونه است ؟ تبصره ـ در طول مدتی که برچسب یا برگ معاینه فنی اعتبار دارد، در صورت بروز نقص فنی، مالک موظف است برای رفع نقص اقدام نماید.

ـ مجوز رانندگی با وسایل نقلیه عمومی: اعم است از پروانه تاکسیرانی، بهرهبرداری، کارت و یا دفترچه کار (برگ فعالیت) که از طرف مراجع صلاحیتدار به نام اشخاص صادر و اجازه رانندگی با وسایل نقلیه عمومی را به آنان میدهد. 85 ـ راههای شریانی درجه یک: معابری هستند که در طراحی و بهرهبرداری از آنها به جابهجایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده میشود. 86

ـ راههای شریانی درجه دو: معابری هستند که در طراحی و بهرهبرداری از آنها به جابهجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده میشود. راههای شریانی درجه یک براساس نحوه کنترل دسترسی تقاطعها به دو گروه آزادراه و بزرگراه تقسیم میگردند که ضوابط اجرایی آنها را شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین مینماید. مراجعه نکردن در مهلت مقرر و سپری شدن مدت یادشده موجب خواهد شد پلاکهای وسیله نقلیه از درجه اعتبار ساقط و غیرمجاز تلقی شود. این بـرچسب دارای اطلاعـات شمــاره پلاک، تـاریخ سپری شدن اعـتبار پلاک، کـد واحـد شمـارهگـذاری و شماره شناسایی وسیله نقلیه (Vehicle Identification Number- Vin) میباشد.

101 ـ وسیله نقلیه طویل (Long Vehicle): وسیله نقلیهای است که طول آن بیش از 5/12 متر باشد. 107ـ وسیله نقلیه مفصلدار: وسیله نقلیهای است که شامل یک کشنده و یا وسیلهنقلیه موتوری و یک نیمه یدک متصل به آن باشد که با بار یا محفظه حمل مسافر دارای عرض حداکثر 6/2 متر، طول حداکثر 35/18 متر، ارتفاع حداکثر 5/4 متر و وزن حداکثر 40 تن است.

طول 5/16 متر، عرض 6/2 متر و ارتفاع 5/4 متر. ۵ ـ۲ـ فاصله آن تا تقاطعها و میادین واقع در معابر اصلی حداقل (۱۰۰) متر باشد. 78 ـ کوچه: راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداکثر 6 متر باشد. الف ـ شریانی اصلی: راهی است که ارتباط بین خیابانهای جمع و پخشکننده و بزرگراهها را برقرار میکند. ماده 16ـ هرگاه پلاک، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مفقود و یا از بین برود مالک یا نماینده قانونی وی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف (48) ساعت به واحد شمارهگذاری راهنمایی و رانندگی و یا مراکز مجاز اعلام کند و اقدام به دریافت پلاک جدید، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت المثنی نماید. ث ـ هرگاه حقوق دولتی و عوارضی که به طور قانونی به وسیله نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 1 =